Ettevõttest

Etalon Varahaldus AS on mitteavalik investeerimisfirma, mille tegevuseks on omavahendite investeerimine aktsiatesse, võlakirjadesse ja muudesse finantsinstrumentidesse.

Põhitegevus: Etalon Varahaldus AS põhitegevuseks on turu ebaefektiivsuste peale ülesehitatud investeerimis- ja kauplemisstrateegiate rakendamine ning väärtusinvesteerimine. Tehinguid tehakse nii turgude tõusu kui ka languse peale. Etalon Varahaldus AS teostab investeeringuid peamiselt USA aktsiaturgudel.

Olulisel kohal on optsioonide ja teiste tuletisinstrumentidega seotud strateegiad, nii lühi- kui pikaajaliste optsioonide väljakirjutamine. Põhikirjaga on keelatud laenude andmine, va tütarettevõtetele ja põhikirjas sätestatud juhtudel.

Käesoleval lehel kuvatud info on mõeldud Etalon Varahaldus AS invesotritele.