01 August, 2017

Kui 2017. aasta esimeses kvartalis tingis suure kahjumi turgude langusele tehtud tehingud, siis ka 2017. aasta teises kvartalis oli põhjus sama, sest kahjumid tingis peamiselt ootus turgude närvilisemaks muutumiseks. Kuna turgudel on olnud erakordselt rahulik aeg, siis ei ole Etalon Varahaldusel õnnestunud kasumit teenida strateegiatest, mille jaoks on vajalik veidi ärevam keskkond.

Loe edasi
01 Mai, 2017

Etalon Varahaldus A-aktsia NAV kasvas aprillis +8.93% tasemeni 0.7560. 

Loe edasi
03 Aprill, 2017

Detsembrist 2016 kuni märtsini 2017 on Etalon Varahaldus panustanud turgude langusele ja volatiilsuse tõusule. Kuu tulemusteks on olnud vastavalt -0.79%; -15.36%; -6.36% ja -31.95%. Detsembri kahjumit aitasid katta positsioonid, mis panustasid nafta ja Venemaa tõusule, mistõttu detsembri miinus oli minimaalne.

Loe edasi
03 Aprill, 2017

Etalon Varahaldus A-aktsia NAV vähenes jaanuaris -6.36% tasemeni 1.0199 eurot. A-aktsia NAVi kahanemist mõjutasid eelkõige tehingud, mis panustavad turgude volatiilsuse kasvule. Volatiilsus on langenud viimaste aastate madalaimale tasemele ilma kõikumisteta. Veebruari lõpu seisuga on turud olnud viimasel kolmel-neljal kuul erakordselt rahulikud, kuigi riskid finantsturgudel on minu hinnangul kasvamas. Seetõttu pean mõistlikuks jätkata tehingutega, mis sisult tähendavad volatiilsuse ostmist – see toob suurt tulu, kui turud muutuvad närviliseks.

Loe edasi
06 Veebruar, 2017

Etalon Varahaldus A-aktsia NAV vähenes jaanuaris -15.36% tasemeni 1.0892 eurot. A-aktsia NAVi kahanemist mõjutasid eelkõige tehingud, mis panustavad turgude volatiilsuse kasvule. Volatiilsus on langenud viimaste aastate madalaimale tasemele. Jaanuari lõpu seisuga on turud olnud viimasel kahel-kolmel kuul erakordselt rahulikud, kuigi riskid finantsturgudel on minu hinnangul kasvamas. Seetõttu pean mõistlikuks jätkata volatiilsuse ostmist – see toob suurt tulu, kui turud muutuvad närviliseks.

Loe edasi
15 Jaanuar, 2017

Etalon Varahaldus A-aktsia NAV kahanes detsembris -0.79%, tasemeni 1.2868. Aasta kokkuvõttes lõpetas Etalon Varahaldus A-aktsia NAV +38.92% kasvuga. Neljanda kvartali kasvuks oli +18.41%. Turukommentaari, 2016. aasta kokkuvõtte ja tegevusplaanid 2017. aastaks avaldame jaanuari lõpuks.

Mikk Talpsepp,

Etalon Varahaldus AS investeeringute juht

 

Käesoleval lehel kuvatud info on mõeldud Etalon Varahaldus AS invesotritele. Etalon Varahaldus AS on mitteavalik alternatiivfond. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust.