Teade aktsionäridele

Etalon Varahaldus AS nõukogu 15.01.2018 otsusega kinnitati Tõnn Talpsepa volituste lõppemine juhatuse liikmena vastavalt tema varasemale avaldusele. Käesolev teade on avaldatud kooskõlas põhikirja punktiga 9.3.